Skip to product information
1 of 1

Kembara Wahyu

Kembara Wahyu

Dari Abi Huhairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia,maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya dan anak soleh yang mendoakan untuknya”.

Muslim, Sahih Muslim bi sharh al-Imam Muhyiddin al-Nawawi, Kitab wasiyyah, jld. 11, hlm.87 Nabi sudah berpesan, apabila kita mati nanti, kita hanya tinggalkan 3 perkara.

Kesemua elemen itu ada di Kembara Wahyu:

1.Sedekah Jariah anda kepada penerbitan Kembara Wahyu itu kekal untuk membawa misi kedua, bukan sekadar sedekah dalam bentuk wang ringgit tetapi kini ia telah bertukar nilai menjadi khazanah ilmu yang bermanfaat

2.Misi kedua ialah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berharga ini kami bawakan kepada anda semua agar dapat dimanafaatkan sehingga membawa kepada misi ke-3

3. Dengan Ilmu bermanfaat itulah yang mampu mengakhlakkan anak-anak yang soleh. Bukan setakat anak kandung kita tetapi anak bangsa seagama. Soleh yang mampu membawa islah. Islah yang dapat mengubah pemikiran umat menjadi lebih baik dari generasi sebelum ini.

Jika mampu RM10 sebulan, mulakan dengan RM10. Jika mampu RM500 sebulan, ikhlaskanlah RM500 itu bagi membina sebuah madrasah dan raudah maya yang memandaikan ummat kita.

View full details